Frank Dahlgaard: Et Fort Europa er ikke pinligt eller racistisk – det er nødvendigt

Frank Dahlgaard: Et Fort Europa er ikke pinligt eller racistisk – det er nødvendigt

18.09.2015


“Såfremt de europæiske lande ikke ganske effektivt stopper flygtningestrømmen, vil den fortsætte – formentlig i accelererende tempo. Så vil store dele af Mellemøstens og Afrikas befolkningen søge til det rige, velordnede og fredelige Europa. Og hvad så? Så ophører vores samfund med at være velordnede og fredelige. Så enkelt er det.”

KOMMENTAR af Frank Dahlgaard, cand.polit. og formand for Liberal Alliance i Gladsaxe

Heldigvis er der politiske ledere i Europa, som siger fra over for den voldsomme indstrømning af mennesker fra Afrika og Mellemøsten, som er i gang. Jeg har stor forståelse for de polske, tjekkiske, baltiske og ungarske lederes frygt for den store flygtningestrøm fra Mellemøsten og Afrika. Og de østeuropæiske lande er jo ikke ene om frygten: I Storbritannien og Danmark er den politiske ledelse heller ikke indstillet på bare at åbne grænserne og armene for de mange flygtninge og immigranter fra den 3. verden.

Er vi onde? Hvorfor gør vi ikke som svenskerne og tyskerne, der mere end andre europæiske lande har erklæret sig parate til at hjælpe de mange flygtninge? Fordi vi vil værne om vores fredelige velfærdssamfund, og fordi vi ikke er naive. Tyskerne har da også allerede slået bremserne i og etableret skærpet kontrol ved grænsen til Østrig. Og i Østrig har man indført grænsekontrol i forhold til Ungarn, hvor man ved EU’s ydergrænse har opført et pigtrådshegn mod Serbien.

DET ER FAKTISK UNGARN, der overholder EU’s spilleregler ved at vogte EU’s ydergrænse, mens grænsekontrollen ved de indre grænser er i strid med EU-reglerne om fri bevægelighed. Det er altså Tyskland og Østrig, der bryder EU-bestemmelserne – ikke Ungarn.

Men selvfølgelig gør de det. Det er nemlig bare blevet for meget. Sydtyskland har nu alvorlige problemer med at give husly til de mange mennesker, der har søgt asyl. Hertil kommer, at såfremt de europæiske lande ikke ganske effektivt stopper flygtningestrømmen, vil den fortsætte – formentlig i accelererende tempo. Så vil store dele af Mellemøstens og Afrikas befolkningen søge til det rige, velordnede og fredelige Europa. Og hvad så? Så ophører vores samfund med at være velordnede og fredelige. Så enkelt er det.

 

Bliver strømmen af mennesker med fremmede kulturer for stor, så går det galt. Så er det, at vi får de grimme kultursammenstød, fordi integrationen ikke kan følge med.
____________________

 

DE, SOM ER I TVIVL, kan blot opsøge Vollsmose ved Odense, Gjellerup ved Århus eller Tingbjerg og Værebro i København. Eller Malmø-bydelen Rosengården. Eller de parisiske forstæder. Eller store byer i England, hvor der med mellemrum er voldsomme raceuroligheder med plyndring af butikker og afbrænding af biler og bygninger.

Selv de svenske politiske ledere kommer til at slå bremserne i meget snart. Ellers bliver Sverige aldrig mere det samme nordiske velfærdssamfund, som vi har kendt det. Frustrationen og vreden i store dele af den svenske befolkning er stor. Vreden over at blive stemplet som racister, hvis man ytrer betænkeligheder over den store tilstrømning af mennesker fra vidt fremmede kulturer. Vælgernes tilslutning til Sverigedemokraterna vokser stærkt. Det vil snart være Sveriges største politiske parti.

LEDERNE I TYSKLAND OG SVERIGE er ikke specielt gode og humane mennesker. De er til gengæld ufatteligt naive. Enhver med ører og øjne i hovedet kan jo på tv se, at en stor del af menneskestrømmen fra Mellemøsten og Afrika ikke er stakkels flygtninge – altså mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse. Det er mennesker, der søger et bedre liv i Europa. De er ikke flygtninge, men indvandrere. Skal vi bare tage imod disse fattigdomsflygtninge? I så fald kan vi tage imod mange hundrede millioner mennesker. Så tømmer vi Afrika og Mellemøsten for folk. I hvert fald for de mest ressourcestærke mennesker.

Der findes ikke nogen anden effektiv løsning end at etablere et ”Fort Europa”. Altså en effektiv grænsebevogtning. Australien har allerede effektivt sat en stopper for strømmen af bådflygtninge til landet. Det har man gjort ved simpelt hen at sejle alle disse mennesker til etablerede lejre i omkringliggende lande. Lejre, man betaler for. Men til Australien kommer de ikke. Og opbygningen af Fort Europa er jo heldigvis gået i gang. Det er ikke pinligt eller racistisk. Det er nødvendigt. I hvert fald, hvis vi skal bevare demokratiske velfærdssamfund i vores verdensdel.


NATURLIGVIS VIL BLANDINGEN af folk og kulturer fortsætte. Folk fra de europæiske lande rejser jo ud i verden, møder andre mennesker, forelsker sig og danner par. Det skal ikke forhindres. Men vi må sikre, at udviklingen sker gradvist. Bliver strømmen af mennesker med fremmede kulturer for stor, så går det galt. Så er det, at vi får de grimme kultursammenstød, fordi integrationen ikke kan følge med.

 

Lederne i Tyskland og Sverige er ikke specielt gode og humane mennesker. De er til gengæld ufatteligt naive.
____________________

 


Vi må derfor afvise det stormløb på de europæiske lande, som er i gang nu. Rul pigtråden ud, som de har gjort i Ungarn. Genindfør grænsekontrollen ved alle europæiske landegrænser – altså ved EU’s indre grænser. Også ved de danske grænser, havne og lufthavne. Denne proces er jo også allerede gået i gang. EU er sat ud af spillet, fordi EU er et luftkastel. Naturligvis kan man ikke fra Bruxelles diktere, hvor mange flygtninge, hvert medlemsland skal tage i mod. Hvorfor skal andre lande undgælde for Tysklands dårlige samvittighed efter 2. verdenskrig – eller for svenske politikeres nedgøring af deres egen befolkning? ◼

Frank Dahlgaard (f. 1946) er lektor i økonomiske fag på Niels Brock Handelsgymnasium. Han er en cand. polit., journalist, forfatter og samfundsdebattør, der er tidligere folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti og Kristeligt Folkeparti. Siden 2011 har han været formand for Liberal Alliance i Gladsaxe.

(ILLUSTRATION: Immigranter går ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, september 2015. Foto: Freedom House via Flickr)