Mogens Lykketoft: Det er åbenlyst, at der skal gøres noget på dagpengeområdet

Mogens Lykketoft:
Det er åbenlyst, at der skal gøres noget på dagpengeområdet

27.04.2015


INTERVIEW af Simon Kærup

RÆSON: Du har tidligere kritiseret regeringens håndtering af de forringede dagpengeregler. Omkring 54.000 har mistet nu rettet til dagpenge. Hvornår skal der findes en løsning?

Mogens Lykketoft: Statsministeren var tydelig på kongressen i september. Der skal findes en løsning. Det bliver en løsning, hvor langt færre vil falde ud. Samtidig har vi bedt dagpengekommissionen om at arbejde hurtigere. Efter valget vil vi lave en ny udgave af den dagpengereform, som vi var nødt til at overtage fra det gamle flertal. Det er så langt, som man kan nå politisk i øjeblikket.

RÆSON: Tusinder er faldet ud af dagpengesystemet. Kunne regeringen have håndteret dagpengeproblematikken på en bedre måde?
Mogens Lykketoft: Det vil jeg ikke diskutere.

RÆSON: Vil du så sige lidt om, hvordan ser en ideel dagpengereform ser ud?
Mogens Lykketoft: Nej. Det vil jeg ikke ind på. Jeg vil ikke komplicere en fornuftig løsning.

RÆSON: Så Socialdemokratierne vil føre valgkamp uden at give vælgerne svar på dagpengeproblemet?
Mogens Lykketoft: Jeg vil henvise til partiets ledelse. De ved, hvordan der skal føres valgkamp.

RÆSON: Men du må da have en personlig holdning til problemstillingen?
Mogens Lykketoft: Den vil jeg ikke ud med her. Jeg har været i det politiske spil i så mange år, at man ikke kan løbe om hjørner med mig. Jeg ønsker ikke at komplicere Socialdemokraternes valgkamp.

RÆSON: Du ønsker ikke at ’komplicere’ Socialdemokraternes valgkamp. Siger du, at dine holdninger på dagpengeområdet er anderledes end ledelsens linje?
Mogens Lykketoft: Lad mig sige, at jeg håber på et valgresultat, hvor Socialdemokratiet bliver stærkt nok til at indfri vores egne forhåbninger på dagpengeområdet.

RÆSON: Så S har ikke været gode nok til at sikre folk på kanten af arbejdsmarkedet?
Mogens Lykketoft: Det er helt åbenlyst, at der snart skal gøres noget på dagpengeområdet. Men den nuværende valgperiode har været brugt så godt som muligt i forhold til situationens politiske begrænsninger og de økonomiske vanskeligheder, som vi overtog. Vi har fået etableret en politik, som effektivt bidrager til flere jobs, flere penge i kassen og bedre muligheder for velfærdssamfundet. Den nuværende regering overtog Anders Foghs bobleøkonomi og har gjort det så godt, den kunne inden for de politiske begrænsninger og økonomiske rammer. Også i forhold til at sikre de svageste i samfundet.

Fremtidens socialdemokrater

RÆSON: Efter 34 år i folketinget har du været vidne til, hvordan dansk politik, herunder Socialdemokratierne, har rykket sig mod højre, hvor pragmatik fylder mere end idealisme. Hvad er Socialdemokratiernes rolle i det moderne politiske landskab?
Mogens Lykketoft: Den kommende valgkamp er i virkeligheden en diskussion om, hvorvidt vi skal prioritere egoismen i form af skattelettelser, eller om vi skal prioritere fællesskabet og løfte kvaliteten af vores velfærdssamfund. Socialdemokratierne vægter fællesskabet, og det vil også fremadrettet være vores fokus. Og i den henseende kan man ikke tale om venstre- og højredrejninger. Det har altid været et vilkår for Socialdemokratierne, at vi har måttet lave kompromisser med skiftende flertal. Men det har naturligvis medført, at politikken ikke altid blev udformet, som vi helst selv ville have det.

RÆSON: Hvad vil du pege på af resultater?
Mogens Lykketoft: Regeringen har lagt vægt på at forbedre konkurrenceevnen og få gang i beskæftigelsen. Det er lykkedes i overraskende høj grad. Danmark er lige nu et af de bedst stillede lande i Europa. Vi har en relativ lav arbejdsløshed og god orden i vores finanser. Går vi blot nogle få måneder frem, vil vi se endnu større effekt: endnu flere arbejdspladser og endnu bedre økonomi. Min konklusion er entydig. Vores udfordring handler ikke om, at danskerne ikke gider arbejde, som Venstre antyder. Vores udfordring handler om, at folk ikke altid har de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for. Fremadrettet skal vi derfor satse mere på målrettet opkvalificering og efteruddannelse – i stedet for at give skattelettelser.

RÆSON: Hvordan ser den socialdemokratiske vælgerprofil ud? Arbejderne stemmer jo i stort antal på DF og V.
Mogens Lykketoft: Ja, det viser undersøgelser. 3F’s nylige undersøgelse er dog opmuntrende. Af deres medlemmer stemmer 70 pct. på Socialdemokratierne og partierne til venstre. Selvfølgelig er det svært at være regering i økonomiske nedgangstider. Det er i disse perioder, at utilfredsheden med regeringspartierne er størst. Men det betyder også, at det kan ændre sig i modgangstider. Det ser vi jo også i meningsmålingerne i øjeblikket. Nu ændrer stemningen sig, også blandt arbejdervælgere. Alt sammen til fordel for den nuværende regeringen og den nuværende statsminister. Der er et enormt stemningsskred undervejs.

RÆSON: Opsvinget er også forårsaget af globale forandringer. Hvor er den særlige socialdemokratiske gennemslagskraft, og hvordan ser du på udfaldet af valget?
Mogens Lykketoft: Socialdemokratierne kan vinde valget. De gode resultater i forhold til økonomien og beskæftigelsen vil vælgerne belønne os for. Det tror jeg helt og holdent på. Og vi vil ikke kun vinde på baggrund af vores gode resultater. Vi har en udtalt vilje til at bruge en væsentlig del af den økonomiske fremgang på at forbedre velfærdsstaten. Det gælder både sundhed, uddannelse og omsorg. Vi vil simpelthen prioritere mere velfærd, mens det blå alternativ vil prioritere mindre velfærd. Jeg tror, flest vælgere kan se fornuften i vores prioriteringer. Valget er derfor simpelt denne gang. Enten vil du have mere velfærd, mere fællesskab og stemme på den nuværende regering. Alternativt vil du have mindre velfærd, mere egoisme og stemme på den blå alternative regering.

RÆSON: Når socialdemokraterne i den nuværende kampagne spiller udlændingekortet, så er det et led i denne valgstrategi?
Mogens Lykketoft: Der er brug for klare budskaber. Vi vil gøre en ekstraordinær indsats for de mennesker, der kommer til landet.

RÆSON: Er det ikke populistisk at fiske stemmer på mennesker, der søger beskyttelse hos os og i forvejen har det svært?
Mogens Lykketoft: Kampagnen rummer ikke en mistroisk erklæring. Det er en erklæring om, at vi tror på deres vilje, og at vi vil sørge for, at de meget hurtigere kommer i arbejde. De skal ikke rådne op i en eller anden opbevaringslejr.

Blåt alternativ

RÆSON: Hvordan adskiller den nuværende regering sig fra blå blok?
Mogens Lykketoft: Blå blok vil skabe større forskel på folk og prioritere skattelettelser. Jeg er fundamentalt uenig i begge ting. De borgerlige fremfører en syg diskussion, når de forsøger at fastslå, at det ikke kan betale sig at arbejde for folk på dagpenge. Det kan altid betale sig at arbejde, når det gælder ens livssituation. Der er dog nogle enkelte mennesker, som ikke har et konkret udbytte af at arbejde. Men det drejer sig om personer, der har uhyre store udgifter i forhold til transport, en stor boligsikring eller får en stor rabat grundet mange børn i dagsinstitutionen. Disse undtagelser bør ikke blive til et argument, som understøtter forringelsen af vilkårene for samtlige mennesker, som ufrivilligt er hensat til dagpenge eller kontakthjælp. I alle mine 50 år som aktiv socialdemokrat har jeg haft som hovedfokus, at der skulle være mindre forskel på folk. Jeg vil under ingen omstændigheder være med til de borgerlige ønsker om lavere overførsler. Det gælder både i forhold til dagpenge, kontakthjælp og førtidspension.

RÆSON: Det er ellers netop, hvad Dansk Arbejdsgiverforening anbefaler?
Mogens Lykketoft: Ja. Det er ubegribeligt, at Dansk Arbejdsgiverforening markedsfører sig på den måde. Og så lige op til et folketingsvalg. Det danske samfund har de sidste mange år været båret af den forestilling, at man ikke mistede sit livsgrundlag eller blev tvunget til at sælge sit hus, når man midlertidigt blev kastet ud i arbejdsløshed. Det vil de borgerlige gøre op med. Men man får ikke folk i arbejde ved at forringe deres vilkår som arbejdsløs, som blå blok påstår. Den logik giver ikke mening. Vi har jo ikke en forsikring mod arbejde. Vi har en forsikring mod arbejdsløshed, og alle har en forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg er forarget over de borgerliges hetz mod de arbejdsløse. Og nu tyder det på, at de borgerlige vil slå endnu voldsommere ned på de arbejdsløse i denne valgkamp. Det vil jeg i den grad bekæmpe.

Simon Kærup (f. 1981) er redaktør på RÆSON og uddannet i politisk kommunikation & ledelse fra CBS. Han skriver primært om dansk og international politik og har tidligere arbejdet på Christiansborg. Freelancer for dagbladet Information. [Foto: Officielt pressefoto]