Simon Kollerup om MRSA-skandale: Esben Lunde Larsen vildleder, og han bruger forskerne til at undslippe sit ansvar

Simon Kollerup om MRSA-skandale: Esben Lunde Larsen vildleder, og han bruger forskerne til at undslippe sit ansvar

18.10.2016

.

KOMMENTAR af Simon Kollerup, fødevareordfører for Socialdemokratiet

14 danskere. Det er ikke så mange. Det var det antal, som i 2007 var smittet med MRSA. I år anslår eksperterne, at op mod 12.000 danskere er smittede. Udviklingen er voldsom, og antibiotikaresistens er farligt for danskernes sundhed, helbred – og i sidste ende liv.

Derfor kalder MRSA-problemet på politikere, som træffer de rigtige valg. Men vi har i stedet en minister, som traf det forkerte valg, og som nu kæmper med vildledning af Folketinget og en forkert brug af danske forskere i den samme kamp.

 

Vi har i stedet en minister, som traf det forkerte valg, og som nu kæmper med vildledning af Folketinget
_______

 

Men først baggrunden:
I 2015 fik SR-regeringens fødevareminister Dan Jørgensen flertal for en ambitiøs MRSA-handlingsplan fra alle Folketingets partier, på nær Liberal Alliance. Et af målene i handlingsplanen for at bekæmpe MRSA er en udfasning af det mest anvendte antibiotikum i svineproduktionen: Tetracyklin. Omtrent en tredjedel af al anvendt antibiotika i svineproduktionen er tetracyklin, og med det massive forbrug følger også en betydelig risiko for resistens. Det store problem er, at vi mennesker har brug for, at tetracyklin fortsat er et aktivt stof til behandling af menneskesygdomme.

Så hvis resistensen vandrer fra svin til mennesker, er vi på den! Lad lige øjnene vandre op til dette indlægs første to linjer. Vi bliver som mennesker smittet allerede i dag, og smitten er stigende.

Efter regeringsmagten kom på Venstres hænder, hørte vi ikke så meget til MRSA-handlingsplanen, men i foråret 2016 skete der noget.

Selvom landbruget havde varslet en halvering af tetracyklin af egen drift, var forbruget af tetracyklin stigende(!) i årets første seks måneder. Samtidig arbejder Fødevarestyrelsen i en arbejdsgruppe, hvor Landbrug & Fødevarer, Veterinærmedicinsk Forening, Dyrlægeforeningen og andre deltager. De skal finde en model for det såkaldte ”Differentieret Gult Kort”, som med en øget vægtning skal sikre, at incitamentet til at bruge et andet antibiotikum end tetracyklin bliver så stor, at stoffet udfases og MRSA-handlingsplanens målsætning dermed realiseres.

Fødevarestyrelsen kommer på trods af input fra de nævnte foreninger frem til, at tetracyklin skal vægtes 50% tungere, så det bliver mere attraktivt at bruge et andet stof. Derfor sender Fødevarestyrelsen en bekendtgørelse i høring, hvor Tetracyklin netop vægtes med en faktor 1,5 i stedet for 1.

I høringsperioden skriver landbruget og de øvrige deltagere fra arbejdsgruppen høringssvar, hvor de plæderer for, at tetracyklin kun vægtes 20% tungere, altså med en faktor 1,2.

OG NU kommer vi så til det tidspunkt, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen træffer det forkerte valg. Det er højsommer. Slutningen af juni måned. Ministeren læser sine sager igennem og træffer på en sommerdag i 2016 et helt forkert valg. For selvom han af sine embedsmænd advares mod en imødekommelse af landbrugets ønske om en reduceret faktor på 1,2, om at han vil få kritik i medierne, om at vi i MRSA-forligskredsen vil kunne kritisere ham for, at 1,2 ikke er nok til at opnå handlingsplanens målsætning, at 1,2 vil være langsommere end 1,5.

På trods af advarslerne udsteder Esben Lunde Larsen en bekendtgørelse, hvor tetracyklin vægtes med landbrugets ønske på 1,2. Med andre ord: Esben Lunde Larsen flytter aktivt foden fra speederen i udfasningen af tetracyklin over på bremsen. Stik imod handlingsplanens målsætning, præcist som advaret af sine embedsfolk.

I september 2016 kortlægger DR forløbet. Ministeren er nu på rejse med Troels Lund Poulsen, kronprinseparret og en større delegation i USA og åbner døre for erhvervet. Esben Lunde Larsen, som har været vidende om alle advarsler og information i sagen, beder alligevel fra USA sine embedsfolk om at sende ham sit samlede ”dossier” med tetracyklinsagen til hotelværelset i staterne. Han leder efter et halmstrå, som kan forsvare eller dække over hans forkerte valg den sommerdag, hvor faktoren røg ned til 1,2. Intet er der at få øje på. Selvom han må bladre gennem mange, mange akter på iPad’en. Intet nyt. For han vidste det HELE i sommer.

 

Esben Lunde Larsen flytter aktivt foden fra speederen i udfasningen af tetracyklin over på bremsen. Stik imod handlingsplanens målsætning
_______

 

DERFOR ER GODE RÅD DYRE, og det ender med at blive et seks linjer kort telefonnotat fra en samtale med en medarbejder, Svend Erik Jorsal på DTU, som bliver startskuddet til ministerens vildledning af Folketinget.

Telefonnotatet, som jeg har set, lyder:
”Til orientering talte jeg med Svend Erik Jorsal d. 21. juni om DTU’s vurdering af effekten af en tetracyklin-faktor på 1,5 og 1,2. Svend Erik vurderede ikke, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne realiseres med en faktor på 1,2. Men selvfølgelig ville incitamentet ved 1,2 være lavere end ved 1,5 (i sagens natur). Hvorfor det også må forventes at tage længere tid med en lavere faktor.”

Her står, at DTU Veterinærinstituttet ikke har videnskabelig evidens for at sige noget om hverken 1,2 eller 1,5. Altså ikke videnskabeligt grundlag for rådgivningen. Den faglige rådgivning fra DTU eksisterer med andre ord altså ikke i denne sag. Svend Erik Jorsal skriver sågar til DR senere:
”Det er ikke noget nyt i sagen fra DTU Vet’s side. […]. Som tidligere nævnt var der ikke videnskabelig evidens for at vurdere, om faktor 1,2 eller 1,5 ville nå målsætningen.”

Kort fortalt: DTU og Svend Erik Jorsal tages til indtægt for noget, som de ikke kan tages til indtægt for.

 

Kort fortalt: DTU og Svend Erik Jorsal tages til indtægt for noget, som de ikke kan tages til indtægt for
_______

 

Eller mere skarpt fortalt: Miljø- og fødevareministeren prøver at skabe sin politiske livsforsikring af et seks linjers telefonnotat, som ikke kan bruges til formålet.
Tilbage i sommer, altså da Esben Lunde Larsen valgte at imødekomme landbrugets ønske om 1,2, stod det ellers meget tydeligt på forsiden af ministerens såkaldte cover:
”Det bemærkes dog, at der med en faktor på 1,2 vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin (end ved faktor 1,5). Samtidig er dette en begrænset skærpelse i forhold til handlingsplanens overordnede reduktionsmål (15 pct. Fra2015- 2018) kan nås.”

Lektor i forvaltningsret, Sten Bønsing, fra Aalborg Universitet er ikke i tvivl om, at ministeren vildleder og taler usandt i Folketinget, da P1 Orientering spørger ham i deres udsendelse 17. oktober 2016, så her er sagen nu:

Miljø- og fødevareministeren har bevæget sig ind i en vildledning, hvor han stædigt fastholder forklaringen om, at DTU-telefonnotatet skulle bringe nye oplysninger med sig. Han fastholder forklaringen skriftligt i et brev og mundtligt i et samråd i Folketinget, hvor ministre ellers taler under det særligt sandhedskrævende ministeransvar.

 

Samtidig fører ministeren DTU og forskningsverdenen foran sig i sin egen politiske overlevelseskamp på et grundlag, som er så tyndt, at det er ganske uværdigt for en tidligere forskningsminister
_______

 

Samtidig fører ministeren DTU og forskningsverdenen foran sig i sin egen politiske overlevelseskamp på et grundlag, som er så tyndt, at det er ganske uværdigt for en tidligere forskningsminister.

Dansk Folkepartis Lise Bech og Rasmus Jarlov(K) mener ikke, at ministeren bevidst har vildledt Folketinget.

Nu vil den næste tid vise, om ministerens vildledning har været bevidst eller ubevidst. Om den skal have konsekvenser eller ej. For mig er der ingen tvivl, vildledning af Folketinget er en alvorlig forseelse for en minister, og hvis det viser sig, at den har været bevidst, bliver sagen kun mere alvorlig. I det tilfælde vil vi i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg skulle finde ud af at udmåle den rigtige sanktion, men før vi når der til, må vi til bunds i denne sag. ■

ILLUSTRATION: Fødevareordfører for Socialdemokratiet, Simon Kollerup. Foto: Pressefoto