Stine Bosse: Peter Nedergaard har et politisk ærinde med sin kritik af EU, og det er ikke fagligt funderet

Stine Bosse: Peter Nedergaard har et politisk ærinde med sin kritik af EU, og det er ikke fagligt funderet

27.05.2016


I RÆSON26, der netop er udkommet, er der en artikel af professor ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard. Artiklen ”Uden grænser, ingen velfærdsstat” kunne ved første øjekast synes at være fagligt funderet, hvilket man vel kan forlange af en kapacitet som professor Nedergaard, men store undladelser vidner om et helt andet ærinde. Lærde som Nedergaard er naturligvis i sin fulde ret til at kritisere EU-projektet, men så må de samtidig også tone rent flag og være åben om deres politiske holdning.

KOMMENTAR af Stine Bosse, landsformand i Europabevægelsen

Nedergaard undlader helt at belyse det faktum, at flygtninge og migranter der krydser Middelhavet ikke er en ny situation. Det har præget Italien og Grækenland i årevis, ligesom Spanien oprindelig også var påvirket, før de indgik bilaterale aftaler med flere afrikanske lande. Landene i Middelhavet har forsøgt at få ørenlyd længe, men vi har i de medlemslande, som ikke har været umiddelbart berørte, valgt ikke at høre efter og overlade problemet til de sydeuropæiske lande alene. Nedergaard påpeger, at de sydeuropæiske lande bevidst har undladt at registrere flygtninge og migranter, som derefter har kunnet rejse videre til de øvrige medlemslande. Det vil jeg ikke bestride, men hvor har hjælpen fra de øvrige medlemslande været – og ikke mindst solidariteten? Nedergaard undlader at stille de øvrige medlemslande til ansvar i et europæisk fællesskab, hvor solidaritet er nøglen til løsningen.

Europa-Kommissionen har dog imidlertid lyttet til de sydeuropæiske lande. For præcist ét år siden kom Kommissionen med helt konkrete forslag til at imødegå de stigende flygtninge- og migrantstrømme. Forslagene er ikke på nogen måde skønne i alle deres detaljer, men de ville have været effektive – hvis ikke medlemslandene havde afvist dem. I stedet for at støtte Kommissionens forslag, står vi nu i en situation, hvor EU har måttet ty til hjælp uden for dets grænser hos Tyrkiet. Så når der ikke er fundet en optimal løsning på den nuværende krise, så det ikke EU, som har fejlet – det er nationalstaterne. Dette forbigår professor Nedergaard. Ikke fordi han ikke ved det, men fordi det ikke passer ind i hans efterhånden fortegnede billede af et EU, der ikke fungerer.

 

I stedet for at støtte Kommissionens forslag, står vi nu i en situation, hvor EU har måttet ty til hjælp uden for dets grænser hos Tyrkiet. Så når der ikke er fundet en optimal løsning på den nuværende krise, så det ikke EU, som har fejlet – det er nationalstaterne. Dette forbigår professor Nedergaard. Ikke fordi han ikke ved det, men fordi det ikke passer ind i hans efterhånden fortegnede billede af et EU, der ikke fungerer.
____________________

 

EU er ikke perfekt – det ville være utopi at påstå. EU er ofte det muliges kunst, men EU er præcist, hvad nationerne gør det til og bidrager med, det gælder også Danmark. Så når nationerne ikke vil bidrage til fælles europæiske løsninger, så er det svært for EU at agere – for EU beror på, at de 28 medlemslande vil bidrage til fællesskabet og udvise solidaritet. Også dette undlader Nedergaard behændigt at berøre.

Nedergaard henleder flere gange opmærksomheden på de ydre grænser og påpeger, at Frontex, EU’s fælles grænseagentur, ikke har været slagkraftigt nok til at sikre de ydre grænser. Lad mig blot minde om, at Frontex også består af EU’s medlemsstater – så når Frontex fejler, så påhviler ansvaret igen de 28 medlemsstater. Dette glemmer Nedergaard behændigt at berøre.

Det er betænkeligt at fremstå som sandhedsvidne, når man faktisk går politiske ærinder. Det er fint, at “de lærde” blander sig. Men så må de tone rent flag. Så må de sige tydeligt, at de politisk er for eller imod projektet. Så kan vi alle lægge det ene eller det andet filter ind og søge mere information.

Denne hybrid, hvor vi som skatteborgere er med til at finansiere “propaganda”, som ikke toner rent flag, er ikke bare utilfredsstillende, det er farligt. Sig hvor du står, kære professor, og jeg vil respektere dig for netop det.

 

Denne hybrid, hvor vi som skatteborgere er med til at finansiere “propaganda”, som ikke toner rent flag, er ikke bare utilfredsstillende, det er farligt. Sig hvor du står, kære professor, og jeg vil respektere dig for netop det.
____________________

 

ILLUSTRATION: Makedonske soldater patruljerer på grænsen mellem Makedonien og Grækenland, 4. april 2016 [foto: AP Photo/Boris Grdanoski/Polfoto]