En stærk dansk stemme i en global medieverden Kommentar af Mogens Jensen

En stærk dansk stemme i en global medieverden
Kommentar af Mogens Jensen

16.03.2018

.

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge m.m.)

Kommentar af Mogens Jensen, kultur- og medieordfører (S)

REGERINGENS medieudspil er lige på trapperne. Dermed står vi over for forhandlingerne om det kommende medieforlig, der får stor betydning for danske mediers fremtid.

Medierne spiller en afgørende rolle for vores fællesskab, sprog og kultur. De er en hjørnesten i ethvert sundt demokrati. Derfor skal vi skal værne om dem og styrke dem. Det er Socialdemokratiets udgangspunkt for forhandlingerne. Medierne giver os debat, nyheder og journalistik, der gør os klogere på verden og underholdning og oplevelser at være fælles om. Men det er ikke en selvfølge, at der bliver produceret dansk medieindhold af høj kvalitet for alle danskere, ung som gammel, i og om hele landet.

 

Det er ikke en selvfølge, at der bliver produceret dansk medieindhold af høj kvalitet for alle danskere, ung som gammel, i og om hele landet
_______

 

Forud for forhandlingerne har der været mange spekulationer – særligt om nedskæringer af Danmarks Radio. Vi ved af gode grunde ikke, hvad regeringen spiller ud med, men man må konstatere, at blå blok ønsker nedskæringer af DR for nedskæringernes skyld. Det er rendyrket ideologi, der ikke giver danskerne bedre public service-indhold.

Nedskæringer på op mod 25 pct. af DR’s budget, som blandt andet Dansk Folkeparti har talt for, vil ganske enkelt have store konsekvenser for det indhold, DR laver i dag. For 30 pct. af DR’s samlede budget er bundet op på faste udgifter, der ikke kan justeres på kort eller mellemlangt sigt. Det gælder eksempelvis udgifter til DR Byen, gæld og renter, kontraktuelle forpligtelser og afskrivninger på indkøbt materiel. Dermed er der kun program- og personrelaterede udgifter tilbage, hvis man vil spare. En besparelse på 25 procent svarer til ca. 920 mio. kr. Meget indhold skal lukkes ned for at finde det beløb. En lukning af DR3, P3, DR Ultra og P7 Mix alene vil give en besparelse på omkring 360 mio. kr. Det viser tydeligt, at de foreslåede besparelser kommer til at have stor indflydelse på indholdet.

I SOCIALDEMOKRATIET ønsker vi ikke, at der skal bruges færre penge på public service end i dag. Det er vigtigt, at DR fortsat er en stærk, national public service-muskel. Det betyder dog ikke, at noget er støbt i beton. Vi indgår konstruktivt i forhandlingerne, når regeringen har fremlagt sit udspil. For en bred aftale, der sikrer stabilitet og bred opbakning til public service, er vigtig for de danske medier. Danske medier er i dag udfordret fra to sider – og medieforhandlingerne bør tage sit udspring i disse to udfordringer, hvis vi skal sikre, at vi også fremover har stærke medier i Danmark.

 

I Socialdemokratiet ønsker vi ikke, at der skal bruges færre penge på public service end i dag. Det er vigtigt, at DR fortsat er en stærk, national public service-muskel
_______

 

For det første er danske medier blevet en del af en global medieverden. Det betyder, at internationale mediegiganter som Google, Facebook og Netflix har gjort deres indtog på det danske mediemarked og hvert år hiver milliarder ud af landet. Den udenlandske del af den samlede annonceomsætning i Danmark er steget fra 3 pct. i 2007 til 28 pct. i 2016. På internettet alene står den udenlandske andel i dag for hele 56 pct. af annonceomsætningen. Facebook og Googles annonceomsætning målrettet danske brugere udgjorde 3,7 mia. kr. i 2016.

Det udfordrer den danske mediebranches økonomiske grundlag, at de udenlandske aktører ikke bidrager til finansieringen af dansksproget medieindhold. Et bredere medietilbud er bestemt velkomment, men det er ikke rimeligt, at de mediegiganter, der tjener milliarder af kroner i Danmark, ikke bidrager til dansk indholdsproduktion.

For det andet er danskernes medieforbrug mere og mere opdelt. Det har Kulturministeriets Public service-udvalg blandt andet peget på. Vi bruger ikke længere de samme medier. Og den fælles demokratiske samtale fylder langt mindre. Samtidig er forbruget splittet mellem traditionelle flowmedier og digitale platforme. Udviklingen ses blandt andet i danskernes forbrug af traditionelt flow-tv. De 55-70-årige så i 2016 dagligt 231 minutters traditionelt tv, mens de 19-34-årige så 124 minutter – de har altså kun et halvt så stort forbrug. Samtidig er den yngste gruppe, de 12-18-årige, helt nede på 49 minutter dagligt.

Det betyder, at public service-mediernes tilbud skal favne bredere, hvis der er skal lave public service-indhold, der appellerer til alle dele af befolkningen. Hvis målet samtidig er mangfoldigt dansk medieindhold af høj kvalitet, kalder situationen ikke på nedskæringer i de samlede public service-midler.

De to centrale udfordringer betyder, at der mere end nogensinde før er behov for stærke danske medier. Hvis medierne fortsat skal spille en væsentlig rolle for dansk fællesskab, sprog og kultur, er tiden ikke til besparelser og forringelser. I stedet er det afgørende at vi fastholder investeringerne i public service og sikrer stabile rammer med fokus på klassisk public service-indhold og mangfoldighed.

Derfor har Socialdemokratiet den 5. marts fremlagt vores udspil for de kommende medieforhandlinger, der skal styrke de danske public service-medier: Vi skal fastholde de offentlige investeringer i dansk indhold – ikke mindske dem. Vi skal sørge for, at de internationale aktører som Google, Facebook og Netflix, der tjener penge på det danske mediemarked, bidrager til finansieringen af dansk indhold. Og vi skal sikre en retfærdig, fælles betaling for blandt andet DR ved en omlægning fra licens til skattefinansiering. For er ikke retfærdigt, at alle betaler det samme uanset indkomst.

 

Vi skal sikre en retfærdig, fælles betaling for blandt andet DR ved en omlægning fra licens til skatte-finansiering. For er ikke retfærdigt, at alle betaler det samme uanset indkomst
_______

 

Samtidig skal vi opprioritere kvalitetsindhold til børn og unge, ligesom vi skal styrke vores lokale og regionale medier, som er et fundament for den demokratiske debat i kommuner og lokalsamfund. Endelig skal vi ikke ødelægge de styrkepunkter, vi har over for den store internationale mediekonkurrence. Derfor skal TV 2 ikke sælges, og derfor skal vi fortsat have et stærkt DR, som den vigtige nationale, danske public service-muskel.

Vores udspil angiver Socialdemokratiets retning for medieforliget. Hvor vi tager højde for de udfordringer, de internationale mediegiganters indtog på det danske marked skaber. Og sikrer fortsat stærke public service-medier, der kan være relevante og samlende i lyset af danskernes stadig mere opdelte medieforbrug.

For i en global medieverden er der brug for en stærk dansk stemme. ■

Mogens Jensen (f. 1963) er kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet. ILLUSTRATION: Mogens Jensen [foto: El Comercio/Scanpix]