Eva Smith om finansloven: Man spørger sig selv, om finansministeren har glemt, hvorfor konventionerne blev til, og hvad de indeholder?

Eva Smith om finansloven: Man spørger sig selv, om finansministeren har glemt, hvorfor konventionerne blev til, og hvad de indeholder?

16.12.2018

.


Er politikerne helt historieløse? Har de glemt, hvorfor de internationale menneskerettigheder blev vedtaget af et overvældende flertal af alverdens lande?

Kommentar af Eva Smith

DA FINANSMINISTER Kristian Jensen (V) 3. december trådte frem for at præsentere den finanslov, regeringen er blevet enig med DF om, var han nærmest ved at sprække af stolthed, da han nævnte, at aftalen er ”på kanten af konventionerne”. Det er også en sætning, der går igen flere gange i det skriftlige oplæg til statens budget for 2019.

Man spørger sig selv, om finansministeren har glemt, hvorfor konventionerne blev til, og hvad de indeholder?

Efter Anden Verdenskrig erfarede verden med forfærdelse, hvad der var foregået i Tysklands koncentrationslejre. Det var et chok at opdage, hvilke uhyrlige rædsler en nationalistisk leder med et befolkningsflertal bag sig kunne udsætte et forsvarsløst mindretal for. Det var åbenbart, at demokratiet ikke var tilstrækkelig beskyttelse alene. Derfor blev menneskerettighederne født – for at understrege over for verdens magthavere, at der er umistelige rettigheder, som ikke kan fjernes af et flertal. Ret skulle erstatte magt. Man skulle tro, at netop et lille land ville bakke op om disse rettigheder – men i 2018 har den danske regering besluttet at ”gå lige til kanten.”

DE EUROPÆISKE LEDERE gik i sin tid et skridt videre for at sikre sig imod fremkomsten af en ny Hitler. Man oprettede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der er enestående i international ret, idet den giver en person mulighed for at klage over sin egen stat til domstolen. Politikerne har ofte været utilfredse med domstolens afgørelser. De klager over, at en domstol uden demokratisk mandat kan tilsidesætte, hvad demokratisk valgte regeringer har besluttet. Det kan vel ikke være meningen?

Til det er at sige: Jo, det er netop meningen. Domstolen skal sikre, at det enkelte menneske bliver beskyttet mod de menneskerettighedskrænkelser, som kan vedtages i en demokratisk stat.

 

[Politikerne] klager over, at en domstol uden demokratisk mandat kan tilsidesætte, hvad demokratisk valgte regeringer har besluttet. Det kan vel ikke være meningen?
Til det er at sige: Jo, det er netop meningen

_______

 

§1 i FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948 lyder: ”Alle mennesker er født lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.”

Fornuft og samvittighed. Hvor er den, når man vil spærre mennesker inde på en lillebitte ø, fordi de er udvist efter at have begået kriminalitet (som de har afsonet straffen for), selv om nogle af dem er villige til at rejse, men deres land ikke vil modtage dem?

 

Fornuft og samvittighed. Hvor er den, når man vil spærre mennesker inde på en lillebitte ø, fordi de er udvist efter at have begået kriminalitet (som de har afsonet straffen for), selv om nogle af dem er villige til at rejse, men deres land ikke vil modtage dem?
_______

 

FN er bekymret og vil følge udviklingen, fordi vi måske er i færd med at overtræde menneskerettighederne! I Danmark! Har politikerne da ingen skam i livet? Åbenbart ikke. De er stolte over ”at gå til kanten.”

I øvrigt er det i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention at frihedsberøve mennesker, der har udstået straf. Indespærring på en ø, hvor man kan gå hele vejen rundt på 5 minutter, vil utvivlsomt blive betragtet som frihedsberøvelse. Og denne konvention er en del af dansk ret. Regeringen er klar over, at der må være mulighed for at forlade øen. Man arbejder derfor på, at der bliver så få færgeafgange som muligt og til så høj en pris som muligt – sådan at DK stadig kan hævde, at de pågældende ikke er frihedsberøvede. MEN DET HOLDER JO KUN, HVIS DE PÅGÆLDEDE HAR PENGE TL FÆRGEN. Det er flovt for et demokratisk og efter sigende frihedselskende land, at vi i stedet for at efterleve konventionens ånd, søger den snævrest mulige fortolkning.

ER DE MENNESKER virkelig så farlige?

Det er der intet objektivt grundlag for at tro. Politiet har ikke registreret yderligere kriminalitet i det område, hvor det nuværende center ligger.

Jeg ville ønske, at en journalist ville undersøge følgende spørgsmål:
1) Hvad er disse mennesker dømt for? Jeg tvivler stærkt på, at der altid er tale om meget alvorlige forbrydelser.
2) Hvorfor rejser de ikke?
Hvor mange vil ikke?
Hvor mange kan ikke, fordi deres land ikke vil tage imod dem?
Hvor mange kan ikke, fordi DK er forpligtet til ikke at udsende mennesker, der kan blive udsat for tortur eller dødsstraf?

Det tålte ophold skal være så ulideligt som overhovedet muligt, har DF og Inger Støjberg (V) mange gange udtalt, så de bliver motiverede til at rejse hjem. Men det har jo ingen mening i forhold til de to sidste grupper, der ikke kan rejse hjem.

OG HVORDAN MON de vil reagere på den lille ø? I TV2 News søndag den 9. december sagde DF’s gruppeformand Peter Skaarup med tilfredshed, at ”nogle af dem vil nok forsvinde”. Hvad? Skal disse farlige mennesker så rende rundt i det danske samfund uden kontrol – og uden mulighed for at overleve, hvis de ikke tyr til kriminalitet? En mærkelig udtalelse fra en mand, der er så bekymret for nogle naboers indbildte frygt – og som er formand for Folketingets retsudvalg.

Mon det er klogt at spærre disse desperate mennesker inde på en lille ø? Vil der ikke opstå økuller? Vil de blive voldelige – mod personalet eller hinanden? Det fremgår endvidere af finanslovsforslaget, at der nu ikke længere skal være fokus på integration af flygtninge. Nu skal de hjemsendes, så snart der er fred i deres land, eller det politiske styre er ændret, så de ikke længere er i fare pga. politisk, religiøs eller seksuel overbevisning.

For så vidt er det fornuftigt nok, at flygtninge skal forlade landet, når de ikke længere har behov for beskyttelse – problemet er bare, at ingen véd, hvornår det øjeblik indtræffer, den dag de opnår asyl i Danmark. Er det om 5, 10, 20 eller 30 år? Det kan blive vanskeligt at integrere flygtningene, hvis de ikke ved, om det giver mening at opbygge en ny tilværelse i Danmark. FN–konventionen hævder, at mennesker er udstyret med fornuft og samvittighed. Hvor er politikernes fornuft og samvittighed, når de vil sende folk hjem, der har været her i 15 år, har arbejde, og hvis børn går i skole?

 

For så vidt er det fornuftigt nok, at flygtninge skal forlade landet, når de ikke længere har behov for beskyttelse – problemet er bare, at ingen véd, hvornår det øjeblik indtræffer, den dag de opnår asyl i Danmark
_______

 

Endelig bliver ydelsen til flygtninge, der ikke er i arbejde, sat yderligere ned. Det virker absurd, når der for tiden forberedes en retssag, hvor påstanden er, at den nuværende ydelse er så lav, at den er i strid med grundloven. Og hvor skal de mennesker bo? Regeringen vil ovenikøbet nedrive fuldt funktionelle, billige boliger i de såkaldte ghettoer. Er der overhovedet sammenhæng i regeringens politik?

Nogle kommentatorer mener, at Lindholm blot er valgflæsk. Tør man håbe, at regeringen og DF denne gang har spændt buen for højt? At befolkningen vil reagere modsat og finde det uretfærdigt, at mennesker, der gerne vil, men ikke kan forlade Danmark, anbringes på en lille øde ø sammen med desperate mennesker? ■

 

Tør man håbe, at regeringen og DF denne gang har spændt buen for højt?
_______

 

Eva Smith (f. 1942) er dr.jur. og professor emeritus. ILLUSTRATION: Peter Skaarup (DF), Kristian Jensen (V), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og Rasmus Jarlov (K) præsenterer den sidste finanslov [foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix]