Anders Vistisen: Vi EU-skeptikere skal udfordre jubeleuropæerne. Det kræver én stærk og klar stemme

Anders Vistisen: Vi EU-skeptikere skal udfordre jubeleuropæerne. Det kræver én stærk og klar stemme

16.04.2019Den nye EU-skeptiske alliance står på et solidt fundament, der ønsker mere magt til nationalstaten, respekt for europæisk kultur og et komplet migrationsstop.

Kommentar af Anders Vistisen, Europa-Parlamentsmedlem for Dansk Folkeparti

DE EU-SKEPTISKE PARTIER i Europa står til en stor fremgang ved næste måneds Europaparlamentsvalg. Derfor er det særdeles vigtigt, at de mange skeptiske røster samler sig og taler med én stærk stemme.

I dag er billedet temmelig fragmenteret, fordi de EU-skeptiske partier på højrefløjen er spredt ud over flere forskellige grupper i Europa-Parlamentet. Det skyldes dels, at der er to store EU-skeptiske, britiske partier, som ikke har kunnet sidde sammen, og dels at man ikke kunne blive enige om udenrigspolitikken. Den ene udfordring løses ved Brexit, og den anden løses ved, at vi nu er enige om, at udenrigspolitik er et nationalt anliggende.

Det er naturligvis ikke holdbart, hvis der for alvor skal være en modpol til de nuværende magthavere, der arbejder målrettet for en fuldkommen føderal EU-stat, som blandt andet kommissionsformand Jean-Claude Juncker taler varmt for. Kun ved at samle de EU-skeptiske stemmer på højrefløjen kan vi danne en fælles front mod den konservative, den socialistiske og den liberale gruppe, der alle kæmper for endnu mere union. Jo større en gruppe er, desto stærkere en stemme har den.

Sidste mandag kunne Dansk Folkeparti, efter mange samtaler og nøje overvejelser, så sammen med det italienske regeringsparti Lega, tyske Alternative für Deutschland og De Sande Finner fra Finland afsløre, at vi som kvartet vil forsøge at samle de EU-skeptiske partier i en ny gruppe i Europa-Parlamentet. Siden har også det østrigske regeringsparti, Frihedspartiet FPÖ, og Estlands Konservative Folkeparti, EKRE, tilsluttet sig vores alliance. Målet er at give nationalstaten mere suverænitet, stoppe al illegal migration og beskytte Europas kulturelle grundlag.

Vi lægger ikke skjul på, at Europas EU-skeptiske partier er meget forskellige. Vi er på mange parametre enige om at være uenige. Men i EU-spørgsmålet har vi et fælles grundlag, og hvis vi tilmed kan samle alle kræfter, bliver de EU-skeptiske og nationalkonservative partier en meget markant stemme i Europa-Parlamentet.

Vi vil reformere EU, og så længe Danmark er med i EU, vil Dansk Folkeparti kæmpe for at forene de kræfter, der vil det samme som os. Hele fundamentet for vores nye alliance er, at nationalstaterne skal bestemme væsentligt mere, end de har mulighed for i dag. Vi kæmper klart og åbent for et Nationernes Europa. Europas Forende Stater må derimod aldrig blive en realitet.

 

Hele fundamentet for vores nye alliance er, at nationalstaterne skal bestemme væsentligt mere, end de har mulighed for i dag. Vi kæmper klart og åbent for et Nationernes Europa
_______

 

DEN NYE EU-SKEPTISKE alliance står på et trebenet fundament. For det første skal EU bygge på nationalstaterne. Den nye gruppering ønsker mere respekt for og indflydelse til nationalstaterne, hvilket betyder, at vi afviser alle føderale tanker.

For det andet skal der være et komplet stop for illegal migration til Europa. Det skal ske efter ’den australske model’, hvor bådflygtninge skal sendes tilbage til det sted, hvor skibene sejlede ud fra, og der skal være stop for asyl på europæisk jord, så ingen spontant kan komme ind i EU. Det skal sætte en effektiv stopper for både flygtningestrømme og menneskesmuglere.

For det tredje vil vi beskytte Europas kulturelle grundlag. Hele den europæiske kulturarv bygger på et jødisk-kristent grundlag, på antikken og Romerriget og på en fælles idéhistorie. Det skal indvandring ikke lave om på. Samtidig ønsker vi respekt for det enkelte lands egen kultur. EU skal ikke bestemme ned til mindste detalje, som når EU med eksempelvis øremærker barsel og påtvinger det enkelte land en særlig familiekultur. Landenes forskelligheder skal fortsat have lov til at eksistere. Nord og syd er ikke ens, øst og vest er ikke ens. Det skal vi heller ikke være. Men vi ønsker ikke et multikulturelt Europa, og vi ønsker, at EU omgående stopper finansieringen af Tyrkiet som kandidatland. Et muslimsk land hører ikke hjemme i EU, og Tyrkiet har aldrig været, er og bliver ikke et europæisk land.

Mange af de spørgsmål, vi har fået siden offentliggørelsen af den nye alliance i mandags, går på de forskelle, der er på de fire partier og de partier, som kunne være en naturlig del af den nye gruppering. For det første blander vi os ikke i, hvordan andre landes partier bedriver deres indenrigspolitik, ligesom vi forventer, at de heller ikke blander sig i danske anliggender. Det handler om, hvilken EU-politik de har.

I den seneste valgperiode har vi i Dansk Folkeparti for eksempel siddet i gruppe med de britiske konservative, som nærmest vil afvikle velfærdsstaten, hvad der ligger Dansk Folkeparti meget fjernt. Men det har ikke forhindret os i at sidde i samme gruppe, fordi vi er enige om, at EU fremover skal spille en væsentlig mindre rolle for de europæiske samfund.

 

EU skal ikke bestemme ned til mindste detalje, som når EU med eksempelvis øremærker barsel og påtvinger det enkelte land en særlig familiekultur. Landenes forskelligheder skal fortsat have lov til at eksistere
_______

 

DESUDEN FINDER MAN uenigheder i alle grupperinger i Europa-Parlamentet. Andre danske partier har kollegaer, der har optrådt på en facon, der ligger langt fra danske normer:

Socialdemokratiet sidder i S&D-gruppen med partier fra Slovakiet og Malta, som er blevet kædet sammen med mord på undersøgende journalister. I gruppen sidder også et rumænsk regeringsparti, hvis leder er dømt for valgsnyd og har flere korruptionsskandaler hængende over hovedet. Og der er en tidligere bulgarsk statsminister, som i sin regeringstid måtte se EU trække støtten til Bulgarien på grund af omfattende korruption i landet.

Venstre og De Radikale sidder i ALDE-gruppen med et tjekkisk parti, hvis leder er mistænkt for at have fået sin egen søn kidnappet. Og med et rumænsk regeringsparti, der blandt andet har indsat politisk udpegede dommere og har skåret ned på kampen mod korruption.

Folkebevægelsen mod EU sidder i gruppe med et irsk medlem, der er tidligere terrorist og har modtaget en livstidsdom for sin medvirken i IRA. I De Konservatives gruppe EPP finder man den dømte skatteunddrager Silvio Berlusconis parti. Og i denne gruppe sidder også den kontroversielle Viktor Orbans ungarske parti.

I EU-politik er rammerne væsentlig anderledes end i Folketinget. Hvis man kun vil være i gruppe med folk, som man er fuldstændig enig med, kommer man i EU til at sidde meget alene. Det ønsker vi ikke. Dansk Folkeparti ønsker i stedet, at de EU-skeptiske partier samles til én stærk og klar stemme. ■

 

Hvis man kun vil være i gruppe med folk, som man er fuldstændig enig med, kommer man i EU til at sidde meget alene. Det ønsker vi ikke
_______

 Anders Vistisen (f. 1987) er medlem af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti, hvor han bl.a. beskæftiger sig med budget- og migrationsforhold. Anders Vistisen er leder af den danske delegation i ECR-gruppen i EU-Parlamentet. Anders Vistisen er uddannet cand.jur. og bor i Herning. ILLUSTRATION: Præsentation af den nye EU-skeptiske alliance, 8. april [foto: MIGUEL MEDINA / Scanpix]