Morten Dahlin: Her er fem spørgsmål, som Mette Frederiksens regering skal svare på

Morten Dahlin: Her er fem spørgsmål, som Mette Frederiksens regering skal svare på

26.07.2019

.


Den socialdemokratiske regering har indtaget ministerierne i Danmark efter en valgkamp fyldt med dyre løfter. Det såkaldte ”forståelsespapir” med den yderste venstrefløj efterlader en lang række spørgsmål til Mette Frederiksens nye tropper. Her er fem af dem:

Kommentar af Morten Dahlin, MF for Venstre

Spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:
”Debatten om, hvorvidt antallet af folk, der kommer til landet, har en betydning for integrationen eller ej, er slut. Der er konsensus om, at det har det”. Sådan sagde du, Mattias Tesfaye, i Deadline på DR2 den 8. juli.

Det betyder altså, at du anerkender, at antallet af nytilkomne flygtninge og indvandrere har en betydning for, om vi kan lykkes med integrationen i Danmark. Når nu du er nået til den erkendelse, er det bare underligt, at jeres ”forståelsespapir” er fuldstændig blottet for initiativer, der skal begrænse tilstrømningen. Ikke ét eneste sted er der angivet et initiativ med det formål – faktisk kun det modsatte: Du vil hæve de sociale ydelser til flygtninge, selvom du før valget mente, at det ville øge tilstrømningen. Du vil tage imod kvoteflygtninge igen, selvom det selvsagt øger tilstrømningen. Og nu vil du ikke længere automatisk sende flygtninge hjem, når der er fred i deres hjemlande. Det er alt sammen initiativer, der øger tilstrømningen og derfor, med dine egne ord, har en negativ betydning for integrationen i Danmark.

Så mit spørgsmål til dig, Mattias Tesfaye, er: Hvorfor vil du øge tilstrømningen til Danmark?

Spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:
Du har annonceret et såkaldt ”paradigmeskifte” i dansk beskæftigelsespolitik. Nu skal der være fokus på et ”kvalificeret arbejdsudbud”, og reformernes tid er åbenbart forbi. Og du er allerede startet. Dit første skridt har været at indkalde til forhandlinger om at hæve de sociale ydelser til arbejdsløse flygtninge og indvandrere. Faktisk er der i forståelsespapiret og i dine foreløbige udtalelser ikke én eneste idé til at øge beskæftigelsen, kun det modsatte. Man må give dig: Dét er i sandhed et paradigmeskifte.

Det lyder måske godt i nogle vælgergruppers ører. I virkeligheden afslører det dog en fundamental mangel på forståelse af, hvorfor den danske økonomi klarer sig så godt, som den gør. Det gør den, fordi regeringer – både dem der har været ledet af socialdemokrater og Venstre-folk – altid har været villige til at lave reformer af vores arbejdsmarked. Fordi vi har haft et laserskarpt fokus på, hvordan vi kunne få flere mennesker til at stå op om morgenen og gå på arbejde. Fordi vi ved, at det er den eneste måde at skabe velstand – og dermed: velfærd – på.

Det er grunden til, at der er udsigt til et såkaldt ”råderum” i dansk økonomi. Fordi der er truffet svære, men nødvendige beslutninger. Men med dit ”paradigmeskifte” er der udsigt til, at råderummet lynhurtigt forsvinder, når vi igen skal til at øge antallet af danskere (og udlændinge) på passiv forsørgelse.

Så mit spørgsmål til dig, Peter Hummelgaard, er: Hvorfor vil du ikke øge beskæftigelsen?

 

Socialdemokratiet talte meget om ulighed i den netop overståede valgkamp. Men på ét område har jeres retorik om ulighed været nærmest usynlig: på sundhedsområdet. Her er der ellers nok at tage fat på
_______

 

Spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke:
Socialdemokratiet talte meget om ulighed i den netop overståede valgkamp. Men på ét område har jeres retorik om ulighed været nærmest usynlig: på sundhedsområdet. Her er der ellers nok at tage fat på. Fx venter patienterne i Region Nordjylland i gennemsnit 2½ uge længere på en operation end patienterne i Region Midtjylland, og i Region Sjælland bliver udredningsretten kun overholdt i 69 pct. af tilfældene, mens det i Nordjylland gælder for 93 pct.

Der er altså tale om en massiv ulighed på dette område. Når vi taler om adgang til sundhedsvæsenet, hvorfor skal der så være forskel på, om man bor i Gerlev eller Gentofte? Om man bor i Skagen eller Slagelse?

Den tidligere regering havde en plan for at gøre op med denne ulighed – en plan, du var helhjertet imod, da du forsvarede regionerne. Men du har endnu ikke præsenteret nogle alternative idéer. Så mit spørgsmål til dig, Magnus Heunicke, er: Hvad vil du gøre ved uligheden i sundhedsvæsenet?

Spørgsmål til social- og indenrigsminister Astrid Krag:
I jeres forståelsespapir lyder det, at der skal være indført minimumsnormeringer i alle landets kommuner i 2025. Der skal ansættes flere pædagoger i både børnehaver og vuggestuer. Det er i sig selv en fin målsætning, at der skal flere hænder til at passe på vores små poder.

Der er dog en række store udfordringer forbundet med denne ambition. Fx det faktum, at der i dag allerede er for få pædagoger på arbejdsmarkedet, og at endnu færre end tidligere har søgt ind på pædagogstudiet i år.

Men når du nu er minister med ansvar for kommunerne, vil jeg i stedet stille dig, Astrid Krag, et andet spørgsmål, som faktisk kan besvares med et simpelt ”ja” eller ”nej”: Vil du garantere, at hver enkelt kommune bliver kompenseret – krone for krone – for ekstraudgifterne til flere pædagoger?

For den måde, man normalt kompenserer kommunerne på, sker nemlig kollektivt og ikke individuelt. Så hvis vi for eksemplets skyld antager, at det koster 1 milliard at nå op på minimumsnormeringerne på landsplan, så vil den ene milliard blive fordelt til kommunerne efter faste parametre uden skelen til antallet af pædagoger. Det vil betyde, at de kommuner, der har færrest pædagoger, ikke vil blive fuldt ud kompenseret, når du tvinger dem til at ansætte flere pædagoger. De vil skulle skære i ældreplejen eller folkeskolen for at få råd til dine planer. Er det fair?

Spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen:
Til avisen BT udtalte du den 9. april i år følgende: ”Der bliver ikke lempet i udlændingepolitikken. Og ydelserne bliver ikke hævet.”

Nu har din regering indkaldt til forhandlinger om at hæve de sociale ydelser til arbejdsløse flygtninge og indvandrere.

Mit spørgsmål til dig, Mette Frederiksen, er derfor kort og godt: Hvordan er det ikke løftebrud? Og videre: Hvor mange flere af dem kommer du til at begå?

 

Mit spørgsmål til dig, Mette Frederiksen, er derfor kort og godt: Hvordan er det ikke løftebrud? Og videre: Hvor mange flere af dem kommer du til at begå?
_______

 Morten Dahlin (f. 1989) er MF for Venstre. Han blev valgt til Folketinget ved valget 5. juni. ILLUSTRATION: Socialdemokratiet præsenterer sit udlændingeudspil i partiets gruppeværelse på Christiansborg, mandag den 5. februar 2018 [foto· Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix]