Uffe Gardel følger udviklingen #17: Den dødeligste trussel er mod EU – og Vestens fjender gør, hvad de kan

Uffe Gardel følger udviklingen #17: Den dødeligste trussel er mod EU – og Vestens fjender gør, hvad de kan

03.04.2020


Epidemien udnyttes af Vestens fjender til en storstilet propagandaindsats, og både Kina og Rusland er på spil. Belarus’ præsident udvikler en teori om, at vestlige ledere vil udnytte virussen til at overtage verdensherredømmet.

RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionisterAf Uffe Gardel

Det er sjældent, Jacques Delors udtaler sig; han er 94 og har sagt, hvad han vil sige. Men for nogle dage siden brød den tidligere kommissionsformand tavsheden. Manden, som stod i spidsen for EU-Kommissionen, da EF blev til EU, ser sit livsværk smuldre: ”Det klima, som synes at herske mellem stats- og regeringscheferne, og manglen på europæisk solidaritet, udgør en dødelig fare for Den Europæiske Union. Mikroben er tilbage,” lød hans korte budskab, udsendt via tænketanken Institut Jacques Delors; han mente her den antieuropæiske mikrobe.

EU har i hvert fald været påfaldende fraværende under corona-epidemien. De enkelte lande har handlet ukoordineret og på egen hånd, og hjælpen til de hårdest ramte lande forekommer lige så spredt. Forskellige diktaturer og kvasi-diktaturer har benyttet lejligheden til at profilere sig: Både Kina og Rusland har under stor opmærksomhed fløjet masker og andre værnemidler til Italien. Den russiske hjælp var et omhyggeligt iscenesat show, hvor militærlæger og militære desinfektionshold blev fløjet ind i militærfly dekoreret med russiske og italienske flag.

At Tyskland nu også har sendt hjælp, har ikke fået samme opmærksomhed – diktatorer synes at være bedre til at komme i medierne, også herhjemme.

Resten af EU tøvede længe, og de første panikprægede reaktioner fra både Frankrig og Tyskland var at forbyde eksport af beskyttelsesudstyr. Det har man så lempet siden. Den tyske hjælp til Italien er kommet i gang, men er præget af mange små initiativer her og der, nogle private, nogle på forbundslandsniveau – Universitätsklinik Jena sender læger til Italien, og et privat firma i Lübeck leverer respiratorer. Ingen større og koordineret indsats er iværksat.

I dag har diskussionen bevæget sig videre til at handle om lempelse af EU’s budgetregler og mulighed for at udstede statsobligationer med fælles hæftelse – ”corona-obligationer” – altså en genopførelse af finanskrisens drama, hvor man diskuterede samme muligheder. Og med de samme aktører: Syd er for, nord imod. ”Det grimme Europa”, skrev en af Italiens ellers mest EU-venlige aviser, La Repubblica, forleden på sin forside. Nyhedsdækningen af krisen har fået et tydeligt narrativ, som det hedder: EU svigter i nødens stund, men russerne kan man regne med.

 

EU’s udenrigstjeneste har et kontor, som følger den slags, og dets nyeste rapport fortæller, hvordan særligt russiske og tyrkiske medier udbreder forskellige fantasifortællinger om, at virussen er menneskeskabt
_______

 

Dette er den godartede del af den antieuropæiske propagandaindsats, som epidemien udnyttes til af kredse, som ikke vil EU noget godt. Den ondartede del er de regulære løgnehistorier, altså fake news. EU’s udenrigstjeneste har et kontor, som følger den slags, og dets nyeste rapport fortæller, hvordan særligt russiske og tyrkiske medier udbreder forskellige fantasifortællinger om, at virussen er menneskeskabt, eventuelt et amerikansk biologisk våben, men også historier, som er er rene sabotagehandlinger: Det russiske Sputniks tysksprogede tjeneste har således bragt en historie om, at det ikke hjælper mod smitte at vaske hænder. Det virker i sammenhængen helt godmodigt, at den belarusiske præsident Lukasjenko forklarer sine landsmænd, at en tur i sauna og en vodka slår virussen ihjel. Mindre godmodigt er det, at samme præsident i et interview torsdag rullede en hel konspirationsteori ud om, at ”verdens stærke forsøger uden krig (Macron taler jo faktisk om krig), ved hjælp af denne såkaldte coronavirus-psykose, herunder en ”infodemi”, at dele verden mellem sig igen.”

Et FN-forslag om at bruge, hvad der svarer til ti procent af verdens samlede BNP i kampen mod virussen bliver for Lukasjenko til endnu en konspiration: ”Det er tomme penge”, forklarer han; de vil bare udløse inflation. Og når alle har ”trykt [penge svarende til] ti procent af BNP, så kommer de, som stadig er på benene, til os og siger: ’Værsgo’, her er lidt, men I skal gøre, som vi siger’. Det er sådan, man kan dele verden op igen.”

Med andre ord: De snedige magthavere i Bruxelles og Washington vil bringe resten af verden til tiggerstaven med denne ”psykose” for bagefter at kunne overtage verdensherredømmet.

På sæt og vis minder situationen om migrantkrisen for snart fem år siden: EU overvældes af en udefrakommende chokpåvirkning, og de enkelte lande handler spontant, ukoordineret og på egen hånd. Imens bombarderes EU’s borgere med propaganda fra kræfter, som ønsker at svække EU, både indefra og udefra. ■

 

EU overvældes af en udefrakommende chokpåvirkning, og de enkelte lande handler spontant, ukoordineret og på egen hånd. Imens bombarderes EU’s borgere med propaganda fra kræfter, som ønsker at svække EU
_______

 RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionister

Uffe Gardel (f. 1960) er journalist, oversætter og kommunikationsrådgiver, cand.merc. i finansiering. ILLUSTRATION: Ruslands præsident Putin og Belarus’ præsident Lukashenko under Putins besøg i Belarus, 30. juni 2019 [foto: TASS/Ruslands præsidentkontor/kremlin.ru]