Henrik Sørensen i svar til Andsbjerg m.fl.: Kapitalismen er til gavn for de fattigste

Henrik Sørensen i svar til Andsbjerg m.fl.: Kapitalismen er til gavn for de fattigste

24.04.2019

.


Velfærd kommer ikke af ingenting. Velfærd kommer af de mange, der hver dag går på arbejde og yder en indsats. Skal folketingsvalget være et opgør med noget, så skal det være de alt for høje skatter og den alt for store offentlige sektor, vi har i Danmark.

Kommentar af Henrik Sørensen, folketingskandidat for K

I EN KRONIK her i RÆSON stiller fire skribenter fra foreningen Samfundskritisk Netværk spørgsmålet, om vi moralsk skal acceptere kapitalismen. De mener, at ”vi” ved det kommende folketingsvalg skal tage et moralsk opgør med kapitalismen, så rigdommen i samfundet kan fordeles mere ligeligt i samfundet.

Jeg er helt uenig. For mig er der ingen tvivl. Jeg vil til enhver tid vælge et kapitalistisk samfund baseret på konservative og liberale værdier fremfor et socialistisk samfund. Det er det ”moralsk” rigtige valg.

Over tid i historien har den kapitalistiske samfundsmodel vist sig at være den bedste til at skabe vækst, velstand og velfærd. For den enkelte borger, men også for samfundet som helhed. Takket være kapitalisme har vi aldrig i historien haft det bedre. Vi lever længere, er sundere end nogensinde før, og vi har aldrig haft bedre boliger. Og sådan kan man blive ved. Den fremgang i velstand, som vi har oplevet de sidste 100 år, er kommet alle i samfundet til gode. Også de fattigste.

 

Den fremgang i velstand, som vi har oplevet de sidste 100 år, er kommet alle i samfundet til gode. Også de fattigste
_______

 

I en socialistisk verden skal alle deles om den samme kage: Skal nogen have en større del, skal andre have mindre. I en kapitalistisk verden kan enhver bage sin egen: Nogle kan lave store og lækre kager – andre små og dårlige kager. Det er derfor ikke udtryk for udbytning af andre, når nogle har mere kage end andre.

Med socialistisk logik kan man tale om, at man kan beskatte de rigeste mere, fordi man tror, at velstanden i et samfund er en fast størrelse. Men det er forkert. Det er de færreste, der vil arbejde, hvis skatten er 100 pct. af ens indkomst. Og penge, der ikke er tjent, kan ikke komme nogen til gode. Det glemmer socialister altid.

 

Danske Banks bestyrelse og direktion må forstå, at den skandale, de har været igennem, har rystet mange menneskers tiltro til banksektoren.
_______

 

AT NOGEN VIL gøre noget bedre end andre, er det, der driver vores samfund frem til gavn for alle. Bill Gates har måske nok tjent milliarder på Microsoft, men det har milliarder af andre mennesker i hele verden også, når de har brugt Microsofts produkter. Så Gates har ikke snydt nogen, selvom han er verdens rigeste – produkterne fra Gates’ Microsoft er er tværtimod kommet utrolig mange mennesker til gavn.

Direktøren for Carlsberg har været meget omtalt på grund af sin løn på mere end 50 millioner kr. om året. Ja, det er mange penge. Men de sidste 5 år er Carlsberg blevet mere end 45 milliarder kr. mere værd. Jeg og de tusinder af andre aktionærer har betalt en direktør ca. 250 millioner kr. for at bliver 45 milliarder kr. rigere. Det betragter jeg som en meget god handel. Og ikke nok med det: Hele samfundet nyder godt af, at Carlsberg bliver mere værd. Ikke kun i nye arbejdspladser, men også når aktionærerne betaler mere i skat af deres aktieudbytte og kursgevinster.

I USA er lønnen for mange direktører steget med flere hundrede procent de sidste 20 år. Mange gange til gigantiske summer. Nu er forholdene i USA mange gang større end i Danmark – Exxons økonomi er f.eks. mange større end BNP i mange lande. Skal tiltroen til en fri markedsøkonomi bevares, skal virksomhederne og deres aktionærer tage et opgør med de direktører, der får en større løn, end de er værd og sikre, at direktørlønninger ikke opleves som et tag-selv-bord. Og det uanset om det er i Danmark eller USA. Grådighed er aldrig en god ting – uanset samfundssystem.

Vi har desværre i de seneste år set mange eksempler på banker, advokater og revisorer, der har hjulpet med hvidvask og mere end smarte skattefinter. Der findes mange gode og ærlige i de nævnte brancher men desværre også brodne kar. Bankfolk skal som andre følge landets love. Og bankerne må tage et opgør med de brodne kar, hvis tiltroen til banksektoren skal beholdes. F.eks. må Danske Banks bestyrelse og direktion forstå, at den skandale, de har været igennem, har rystet mange menneskers tiltro til banksektoren. En tiltro, som de kun får tilbage ved hårdt arbejde. Forstår de ikke det er samfundets svar mere politisk indflydelse. Og det er hverken bankerne selv – eller os som borgere – tjent med.

 

Danske Banks bestyrelse og direktion må forstå, at den skandale, de har været igennem, har rystet mange menneskers tiltro til banksektoren.
_______

 

HVOR SOCIALISTER ser mennesket som en brik i samfundet, ser vi borgerlige og tilhængere af kapitalismen hvert enkelt menneske som noget unikt på godt og ondt. Og man kan have gjort det godt i samfundet uden, at man har snydt og udnyttet andre.

Velfærd kommer ikke af ingenting. Velfærd kommer af de mange, der hver dag går på arbejde og yder en indsats. Nogle arbejder hårdere, længere eller dygtigere end andre. Og hvorfor må de ikke have lov til at nyde frugten af deres arbejde uden at skulle betale det hele i skat og få at vide, at de udnytter andre? Skal vi som samfund videre, skal vi belønne flid og dygtighed. Det er til fordel for alle.

Dem, der aldrig selv yder en indsats, men kræver, at dem, der gør, skal betale en masse i skat, for at de kan have en bolig og en vis levestandard, er faktisk dem, der udnytter andre.

Som god konservativ og kapitalist anerkender jeg, at der er dem, der vil, men ikke kan. Og de skal selvfølgelig hjælpes. Det er det ”moralsk” rigtige valg. Og formlen for et godt samfund er vækst + velstand = velfærd. Har vi ikke de to første, kan vi ikke få det sidste. Socialisterne fokuserer desværre kun på resultatet – i form af velfærd – og ikke på, hvordan vi kommer derhen.

 

Dem, der aldrig selv yder en indsats, men kræver, at dem, der gør, skal betale en masse i skat, for at de kan have en bolig og en vis levestandard, er faktisk dem, der udnytter andre.
_______

 

DER ER IKKE MEGEN LIGHED og solidaritet over den socialistiske samfundsmodel, når teori skal føres ud i virkeligheden. Er man i tvivl, behøver man bare at se på Venezuela og Zimbabwe. Begge lande rige på naturrigdomme – og begge har i mange år været styret af en socialistisk præsident. Resultatet? Begge lande er nu i dyb fattigdom, mens landets socialistiske ledere selv lever i rigdom og beriger sig på bekostning af de almindelige borgere. Ofrene for socialismen er altså de almindelige borgere, som må leve et liv i fattigdom.

Der er der meget mere lighed – ikke kun frihed – i et borgerligt samfund, hvor man forsvarer den private ejendomsret og det enkelte menneske.

Så: Hvis målet er et rigt samfund med velfærd, er kapitalisme på alle måder er det ”moralsk” rigtige valg over socialisme. Skal folketingsvalget være et opgør med noget, så skal det være de alt for høje skatter og den alt for store offentlige sektor, vi har i Danmark. Vi skal have ansvaret tilbage til den enkelte borger. Og skatterne skal ned, så vi kan skabe flere jobs og mere velfærd – til gavn for alle. ■

 

Der er der meget mere lighed – ikke kun frihed – i et borgerligt samfund, hvor man forsvarer den private ejendomsret og det enkelte menneske
_______

 

Henrik Sørensen (f. 1966) er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds. Uddannet cand. merc. jur fra CBS. [foto: Verdens dengang største containerskib, fra Maersk, anløber Rotterdam, 16. august 2013 [foto: EPA/JERRY LAMPENxx/Scanpix]