Lars Køhler til Mattias Tesfaye: Vi bliver nødt til at forholde os til den fulde sandhed om integrationen, hvis ikke frygten og den forskruede virkelighed skal splitte vores samfund ad

Lars Køhler til Mattias Tesfaye: Vi bliver nødt til at forholde os til den fulde sandhed om integrationen, hvis ikke frygten og den forskruede virkelighed skal splitte vores samfund ad

31.01.2019Jeg forstår godt behovet for at trække de politiske linjer skarpt op. Jeg forstår godt, hvilket ærinde du er ude i, Mattias Tesfaye. Men jeg vil aldrig forstå, hvorfor politiske flanker skal stækkes af forskruede billeder af virkeligheden. Og jeg nægter at anerkende dit behov at gøre stråmænd ud af vore medmenneskers liv og basere politik på verden set med halvåbne øjne.

Kommentar af Lars Køhler

Jeg er også bekymret, Mattias Tesfaye. Bekymret for en integrationsdebat, der i mine øjne er kørt af sporet, og bekymret for en gruppe politikere og partier, der virker til at være faret vild i negative politiske narrativer om vores nye medborgere. Netop dette er dit debatindlæg i Politiken 21. januar om Socialdemokratiets integrationspolitik desværre et udmærket eksempel på.

Lad mig gennemgå de fire punkter om integrationen, du stiller op i dit indlæg, og som du mener, vi kan “samles om”. Måske kan vi derved få debatten tilbage på sporet og komme videre. Det vil jeg gøre med det mest troværdige indblik, vi har i den virkelighed, du snakker om. Ikke med mavefornemmelser og holdninger. Jeg vil gøre det med tal og statistikker fra en rapport udfærdiget af Danmarks Statistik i samarbejde med flere respekterede professorer og publiceret af Støjbergs ministerium. En medborgerskabsrapport fra 2017, der tegner et noget anderledes billede af grundlaget for integrationen og ikke mindst af de indvandrere og efterkommere, som af medier og et flertal af politikere (fra højre til venstre) bliver gjort til en trussel mod både velfærd og sammenhængskraft.

En medborgerskabsrapport, som jeg bragte frem i offentlighedens lys i en kommentar her i RÆSON sidste år. En rapport, som du tydeligvis ikke har læst. Lad mig møde politik med fakta.

 

I medborgerskabsrapporten fremgår det, at hele 73 pct. af indvandrere og 89 pct. af efterkommere faktisk taler dansk i hjemmet
_______

 

Du skriver i dit indlæg:

Punkt 1.
“Folk skal lære dansk”

Ja, selvfølgelig skal de det. Og selvom der i dine ord ligger en undertone af en “manglende vilje”, så arbejder “folk” faktisk allerede intenst på det. I medborgerskabsrapporten fremgår det, at hele 73 pct. af indvandrere og 89 pct. af efterkommere faktisk taler dansk i hjemmet. Derhjemme, hvor de ikke “behøver” slå over i vores mudrede gloser, er det allerede hverdag.

Punkt 2.
“Folk skal forsørge sig selv”

Igen emmer dine ord af, at du mener, det modsatte er tilfældet, og at “viljen” mangler. Men tallene fortæller os, at 88 pct. af udlændinge og efterkommere faktisk mener, det er vigtigt at have et job, så de kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Blot 78 pct. af danskere mener det samme. Dvs. 10 procentpoint FLERE udlændinge og indvandrere mener, at det er vigtigt at kunne forsørge sig selv, end danskere gør. Hvad gi’r du?

Punkt 3.
“Folk skal lade demokratiet danne grundlag for deres liv”

I medborgerskabsrapporten kan man se, at samme andel af udlændinge og efterkommere som danskere støtter både religiøse, seksuelle og demokratiske frihedsrettigheder. Der er endda FLERE udlændinge og efterkommere, der støtter ligestilling mellem kønnene (93 & 95 pct.), end danskere gør (91 pct.). Ikke just det vi hører fra danske politikere og medier vel? Men tænk sig: “Folk” sluger faktisk vores demokratiske værdier med hud og hår.

Begynder der at tegne sig et billede, Mattias?

 

Faktisk viser medborgerskabsrapporten, at udlændinge og indvandrere ovenikøbet har en større velvilje til at lade deres børn omgås danskere og finde danske kærester end omvendt
_______

 

Punkt 4.
“Indvandrere skal ville bo og leve sammen med danskere”

Nu skal det ikke handle om jeres såkaldte ghetto- og parallelsamfundsbegreber, men vi ved, at 90 pct. af udlændinge og indvandrere slet ikke bosætter sig i de “udsatte boligområder”. Derimod bor de bl.a. ude på villavejene blandt ligusterhække og webergrillene. Og faktisk viser medborgerskabsrapporten, at udlændinge og indvandrere ovenikøbet har en større velvilje til at lade deres børn omgås danskere og finde danske kærester end omvendt.

Jeg forstår som sagt godt, hvilke strategiske flanker det er, du forsøger at stække. Men forstår du, hvor jeg vil hen, Mattias?

Skarpe ord skaber profil, ja, men når de kommer fra Christiansborg, skaber og ødelægger de også folks opfattelse af virkeligheden. I har som folketingspolitikere derfor et ekstra ansvar for, at de ord, I bruger, og de billeder, I maler, baserer sig på viden og helhed og ikke på selektive politiske vinkler og populistiske finker fra panden. Og det ansvar svigter du her.

Integrationen er ikke i mål endnu. Men ud fra tilgængelig forskning og ikke mindst de tal, vi ser i regeringens medborgerskabsrapport, tør jeg godt konkludere, at sandheden om integrationen er markant mere positiv end den, du og mange af dine kollegaer har besluttet jer for at sælge til offentligheden.

Selvfølgelig er der udfordringer – det er der altid i møder mellem mennesker – men mens du ser dig politisk blind på din strategiske vinkel på sandheden, så modbeviser det store flertal af udlændinge og efterkommere i Danmark dagligt jeres negativt ladede narrativ. Hver gang de bryder mønstre, færdiggør en uddannelse, kommer i arbejde, får nye danske venner og kærester, og formår at bevare sig selv med den historie og baggrund, de kommer af, og samtidig optage de danske værdier, så modbeviser de jeres fortælling om faren ved integrationen og landets truede sammenhængskraft.

Vi kan ikke bygge et værdigt land på politiske stråmænd og halve strategiske sandheder, Mattias Tesfaye. Og selvom du til slut i dit indlæg forsøger at råde bod med et halvhjertet klap på skulderen til integrationen, så kan det ikke rette op på den splittelse, du allerede har sået. Vi bliver nødt til hele tiden at holde både tungen og sandheden lige i munden, for ellers løber frygten og den forskruede virkelighed af med os og splitter os alle ad. Vil du virkelig samle, så vær dit ansvar bevidst. ■

 

Vi bliver nødt til hele tiden at holde både tungen og sandheden lige i munden, for ellers løber frygten og den forskruede virkelighed af med os og splitter os alle ad. Vil du virkelig samle, så vær dit ansvar bevidst
_______

 Lars Køhler (f. 1975) er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og passivhusdesigner fra Passivhus instituttet i Darmstadt. Han arbejder i dag som klima- og bæredygtighedsrådgiver. Var i 2008 med til at opstarte et tværfagligt netværk til fremme for bæredygtighedsideologien Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. ILLUSTRATION: Mattias Tesfaye i folketingssalen, torsdag den 26. april 2018 (Foto: THOMAS SJØRUP/Ritzau Scanpix)